Munnbind TYPE IIR 50 pakke

Produktnavn

Munnbind TYPE IIR - 50pack

Klassifisering

Type IIR

Beskrivelse

175 x 95 mm, Elastiske ørestrikk, justerbar neseklemme og tre lag. Non-Woven Face Mask, Blå

Merking / Advarsel

EN 14683:2019+AC:2019

EU Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex IX: Class I devices.

Produsent

INTCO MEDICAL (HK) CO. LTD.

RM 19C Lockhart CTR, 301-307Lockhart RD Wan Chai HongKong

PHONE: +86.4000506868 E-MAIL: info@intco.com WEB: www.intcomedical.com

Aut. representant i Europa:

Lotus NL B.V (Europe)

Koning Julianaplein 10, 1e Verd, 2595, the Haugue, Netherlands

PHONE NOR: +33787808080 WEB: www.intcomedical.com

Steril eller ikke-steril:

Usteril

Engang/gjenbrukbar

Kun til engangsbruk

Produktbeskrivelse

Lag: 3

Produktegenskaper

Tre lag ansiktsmaske med elastiske ørestrikk og formbart nesebånd. Blå

Utløpsdato

24 måneder etter produksjonsdato.

Lagring

Bør oppbevares i et rent, tørt, ventilert miljø, fuktighet under 80%

ADVARSEL:

Produktytelsen kan forringes, eller det kan oppstå krysskontaminering ved gjenbruk.

Virkningsgrad iht.: EN 14683:2019+AC:2019

Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 98 %

 

Brukerveiledning


     1) Plasser munnbindet på ansiktet med rene hender, blå side vendt ut. Den stive, bøyelige kanten plasseres øverst på neseryggen.

2) Plasser en løkke rundt hvert øre.

3) Bruk pekefingeren og tommelen for å tilpasse den bøyelige
kanten til neseryggen. Trekk maskens nederste kant under
haken. Pass på at munnbindet dekker nese og munn.

Slik fjerner du en ansiktsmaske

1) Rengjør hendene med såpe og vann eller hånddesinfeksjonsmiddel før du berører masken. Unngå å berøre masken foran. Fronten av masken er forurenset. Berør bare øresløyfene / båndene / båndet. Følg instruksjonene nedenfor for typen maske du bruker.

2) Ansiktsmaske med ørestrikk: Hold i begge ørestrikkene og løft og fjern masken forsiktig.

3) Kast masken i avfallsbeholder i henhold til avfallsrutiner. Rengjør hendene med såpe og vann eller hånddesinfeksjonsmiddel.
Advarsler:

- Ikke berør utsiden av ansiktsmasken. Hvis du gjør det, vask hendene ordentlig.

- Denne masken er bare til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes.

- Masken skal skiftes ut i tide. Langtidsbruk anbefales ikke.

- Det anbefales å slutte å bruke munnbindet hvis det oppleves ubehag eller bivirkninger ved bruk.

- Produktet er ikke vaskbart, sørg for at det brukes innen gyldig periode.

- Oppbevares på et tørt, ventilert sted og holdes unna åpen flamme og brennbare materialer.

- Skift maske hvis den er våt, tung å puste i, skitten eller minimum innen 4 timer.

 

 

ENGLISH
① : Instruction: This product is a disposable product. Do not use for more than 4 hours. Please pull out the mask folds so that the mask can fully cover the nose,
mouth, and chin.
② Storage conditions: It should be stored in dry, well-ventilated, and non-corrosive gas area. Keep away from the fire and inflammables.
③ Warning: Please check the package before use, confirm there is no damage or pollution. Please dispose the masks according to medical waste disposal guidelines after using. Only single used mask.
 

 

GERMAN
① :Anleitung: Dieses Produkt ist ein Einwegprodukt. Nicht länger als 4 Stunden verwenden. Bitte ziehen Sie die Maskenfalten heraus, damit die Maske Nase,
Mund und Kinn vollständig bedeckt.
② Lagerbedingungen: Es sollte in einem trockenen, gut belüfteten und nicht korrosiven Gasbereich gelagert werden. Von Feuer und brennbaren Stoffen fernhalten.
③ Warnung: Bitte überprüfen Sie die Verpackung vor der Verwendung und stellen Sie sicher, dass keine Schäden oder Verschmutzungen vorliegen. Bitte entsorgen
Sie die Masken nach Gebrauch gemäß den Richtlinien zur Entsorgung medizinischer Abfälle. Nur einzelne verwendete Maske.

 

SPANISH
① : Instrucción: Este producto es un producto desechable. No lo use por más de 4 horas. Saque los pliegues de la máscara para que la máscara pueda cubrir
completamente la nariz, la boca y la barbilla.
② Condiciones de almacenamiento: debe almacenarse en un área de gas seco, bien ventilado y no corrosivo. Mantener alejado del fuego y de los inflamables.
③ Advertencia: compruebe el paquete antes de usar, confirme que no haya daños ni contaminación. Deseche las máscaras de acuerdo con las pautas de
eliminación de desechos médicos después de usar. Solo una máscara usada.

 

DANISH
① : Instruktion: Dette produkt er et engangsprodukt. Brug ikke mere end 4 timer. Træk maskefolderne ud, så masken kan dække næsen, munden og hagen helt
② Opbevaringsbetingelser: Det skal opbevares i et tørt, godt ventileret og ikke-korrosivt område. Holdes væk fra ild og brandfarlige stoffer.
③ Advarsel: Kontroller pakken før brug, bekræft at der ikke er nogen skade eller forurening. Kast maskerne i henhold til retningslinjer for medicinsk affald efter
brug. Kun til engangsbrug.


Art.nr: 5100
495,-
På lager: 8

Kontakt oss

post@envirosol.no

Telefon

955 22 555

Mange nyheter

Se gjennom vårt utvalg

EnviroSol

EnviroSol

Envirosol er en produsent av desinfiserende produkter, som holder til i Stavanger.